26 de xullo é o último día para presentar as candidaturas para cubrir a plaza de técnico de turismo.