A  Asociación Montes e Vales Orientais, GDR-3, selecciona unha persoa para cubrir a praza de administrativo/a. A persoa seleccionada prestará os seus servizos como administrativo/a no programa Leader 2014/2020.

O prazo que teñen  as persoas aspirantes para presentar a documentación, remata o día 6 de marzo.

No seguinte enlace están dispoñibles as bases que rixen o proceso.

proceso-de-seleccion-administrativo