Publicase a táboa de envellecemento da poboacion por parroquias, aplicable no criterio de localización do proxecto,  punto 1.3 dos baremos de puntuación .

anexo-b-tasa-de-envellecemento