ASAMBLEA ABERTA A TODOS OS AXENTES TERRITORIAIS INTERESADOS EN FORMAR PARTE DO NOVO GDR 3

EN A FONSAGRADA, CASA DA CULTURA.

O vindeiro día 19  de maio, ás 5 da tarde en primeira convocatoria e ás 5:30 en segunda; 0celebrarase a Asemblea Xeral da Asociación  de Desenvolvemento rural Montes e Vales Orientais, ca seguinte Orde do día:

  • Información relativa ó programa LEADER
  • Modificación de Estatutos
  • Modificación do Rexistro de socios
  • Modificación da Xunta Rectora
  • Rogos e preguntas