APROBASE A PRESENTACION DA CANDIDATURA LEADER

Na AsambleA xeral celebrada o día 29 de xuño, aprobouse a candidatura a presentar ante AGADER para convertirse en GDR xestor das XUDAS leader 2014-2020. Tras un proceso de participación moi intenso, no que se uniron 51 socios, continua aberta a opción de seguir...