PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

A asociación Montes e Vales abre o proceso para a selección de Xerente e Técnico/a de proxectos para a execución do programa LEADER 2014-2020. O prazo para presentación de aspirantes remata o vindeiro día 21 de novembro. As bases que rixen o proceso están dispoñibles...

CONVOCATORIA DE XUNTA DIRECTIVA

O xoves 20 de outubro ás 18:30, na biblioteca de Pobra de San Xiao (Lancara), celebrarase unha Xunta Directiva da asociación Montes e Vales. O principal asunto a tratar será traballar sobre  axustes nos baremos a aplicar ós proxectos que no futuro concorran a axudas...