REMATE DO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL

Faise pública a Resolucion que contén a lista definitiva de puntuacións obtidas polos aspirantes ás prazas de Tecnico/a de proxectos e Xerente, convocadas polo GDR3. Inclue tamen a publicación da lista de reserva según o disposto na Base 8 do proceso selectivo....

PROCESO SELECTIVO. RESULTADO EXAMEN

Se publica el contenido de la resolución con las puntuaciones alcanzadas, en el examen, por los aspirantes a los puestos de Gerente y Técnico/a de proyectos. Aquellos aspirantes que superaron la prueba escrita se convocan a la entrevista que tendrá lugar el día 26 de...

ACTO DE FIRMA DE CONVENIOS ENTRE AGADER E OS GDR

ACTO DE FIRMA DE CONVENIOS ENTRE AGADER E OS GDR O pasado día 13 de decembro, tivo lugar en Santiago de Compostela a sinatura de convenios entre a Conselleira de Medio Rural e os representantes dos 24 GDRs de Galicia. O GDR 3 Montes e Vales Orientais, estivo...

PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISION DE PLAZA DE GERENTE E TECNICO/A DE PROXECTOS Publicase a lista definitiva de aspirantes admitidos para a realización da proba escrita que terá lugar o vindiero día 12 de decembro , nun local da casa consistorial de Becerreá, sita en...