BAREMOS DE SELECCIÓN DE PROXECTOS

A Xunta Directiva da asociación Montes e Vales Orientais- GDr3, celebrada o  26 de xaneiro de 2017, aprobou os baremos que serán de aplicación a todos os proxectos, produtivos e non produtivos, que concurran para a solicitude de axudas do programa LEADER. No seguinte...

BASES REGULADORAS DO PRPOGRAMA LEDER

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no...

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

Convocase Asamblea Xeral do GDR 3 o vindeiro día 19 de XANEIRO ás SEIS DA TARDE en NAVIA DE SUARNA, no salón de plenos do Concello. Rixe o principio de portas abertas,  de xeito que calquera axente do territorio que cumpla os requisitos para ser membro do Grupo, pode...