Igualdade

Recursos para mulleres vítimas de violencia de xénero

RECURSOS
ESTATAIS

Instituto da muller e para a igualdade de oportunidades

É un organismo autónomo que ten como función promover e fomentar a igualdade de ambos sexos.

http://www.inmujer.gob.es/

914 528 500

C/ Condesa de Venadito, 34.

28027 Madrid

Escola virtual de Igualdade

https://www.escuelavirtualigualdad.es/

Espazo dixital de formación que fomenta a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes a través de accións formativas gratuítas.

Teléfono 016

Gratuíto e en funcionamento 24 horas,  365 días ó ano. Ofrece información e asesoramento xurídico en materia de violencia de xénero.

900 116 016 (para persoas con discapacidade auditiva e/ou da fala)

900 100 009 (teléfono de emerxencia para denunciar malos tratos)

Delegación do Goberno para a violencia de xénero

Por unha sociedade libre de violencia de xénero

Cruz Vermella

AtenPro Cruz Vermella Española Lugo

http://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-lugo/mujer-violencia-genero-atenpro-lugo

O Servicio Telefónico de Atención e Protección (ATENPRO) ofrece ás vítimas de violencia de xénero unha atención inmediata, ante as eventualidades que lles podan sobrevir, as 24 horas  do día, os 365 días do ano.

982 231 613

Av. de Madrid, s/n. Lugo.

Cruz Vermella Xuventude. Perspectiva de xénero e coeducación

Igualdade. Sensibilización e prevención da violencia de xénero

Cruz Vermella. Puntos violeta

Puntos violeta

Concienciar e sensibilizar sobre o problema social e comunitario que supoñen as agresións sexistas. Ofrecer un espazo seguro de atención e intervención fronte a posibles agresións sexistas, centrándonos no interese superior da vítima.

RECURSOS
AUTONÓMICOS

Teléfono da Muller

Servizo gratuíto e anónimo que funciona as 24 horas do día, desde calquera teléfono fixo ou móbil, e con cobertura para toda a Comunidade Autónoma.

900 400 273

Asesoramento Xurídico On-line

http://igualdade.xunta.gal/gl/content/asesoramento-xuridico-line

Servizo on-line para proporcionar, de maneira gratuíta, información e asesoramento xurídico sobre diversas cuestións, entre elas a violencia de xénero, agresións e abusos sexuais, o acoso sexual, a conciliación familiar, discriminacións por razón de sexo, prostitución e trata, etc.

Programa de quenda de garda Psicolóxica en violencia de xénero

http://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/programa-de-quenda-de-garda-psicoloxica-en-violencia-de-xenero

Servizo a disposición das mulleres que sofren violencia de xénero que lles permite contar con asesoramento e apoio psicolóxico dende o momento inicial da denuncia. Operativo os 7 días á semana os 365 días do ano. Son as Forzas e Corpos de Seguridade as que activan o servizo.

Atención psicolóxica ás vítimas de violencia de xénero

http://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/atencion-psicoloxica-vitimas-de-violencia-de-xenero

Programa de atención psicolóxica a mulleres que sofren violencia de xénero, que lles axuda a afrontar a situación que sufriron e a reforzar a súa autoestima, ademais de ser un apoio na recuperación ou adquisición de habilidades e capacidades. Tamén as/os menores e persoas delas dependentes poden utilizar este recurso.

629 777 595 Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Rúa da Espiñeira 10-baixo; 15706 Santiago de Compostela

web do colexio
981 545 351

Secretaría Xeral da Igualdade

San Lázaro, s/n – 15781 Santiago deCompostela.

Agresión OFF

Agresión OFF é unha App institucional, da Xunta de Galicia, con información útil e consellos para evitar e prever agresións sexuais, así como pautas para saber a onde dirixirse para maior apoio e información.

Descarga app Google Play

https://play.google.com/store/apps/

Descarga app App Store

https://apps.apple.com/es/app/

Centro de emerxencia para mulleres vítimas de violencia de xénero

Centro da Rede Galega de Acollemento, que ten como finalidade proporcionar aloxamento inmediato ás mulleres e ás persoas dependentes delas, vítimas de violencia de xénero

661 402 702
centro.de.emerxencia@igualdadebenestar.org.

 

Provincia de Lugo

CIM’S da PROVINCIA de LUGO

CIM de Becerreá

http://www.concellobecerrea.es/

982 360 704

CIM de Burela

https://es-es.facebook.com/Cim-Concello-de-Burela-819771188070507/

Recurso público e gratuíto destinado á loita contra a violencia de xénero. Inclúen tarefas de formación, políticas de igualdade, programas específicos e información e asesoramento sobre custodia, separacións e divorcios.

982 580 609

Rúa Eijo Garay, 20 (Casa do Concello). 27880 Burela

cim@burela.org

CIM de Chantada

http://www.concellodechantada.org/spa/servizos_muller.htm

982 462 299

Praza de Galicia, s/n – 2ª planta – Edificio Multiusos

27500 Chantada

cimchantada@yahoo.es

CIM de Lugo

http://www.lugo.es/ws/casadamuller/index.jsp

982 297 412

Avenida da Coruña, 212. 27003 Lugo

cmuller@concellodelugo.org

CIM de Mondoñedo

https://es-la.facebook.com/cimmondo81

982 521 369

Casa do Concello – Praza do Concello, núm. 1 baixo

27740 Mondoñedo

cimmondonedo@yahoo.es

CIM de Monforte de Lemos

http://www.monfortedelemos.es/es/centrocivico/cim

982 416 350

Paseo do Malecón,
s/n 1ª planta. 27400 Monforte de Lemos

cim@concellodemonforte.com

CIM de Palas de Rei

http://www.concellopalasderei.es/node/826

982 380 003

Rúa Bernardino Pardo Ouro, s/n. 27200 Palas de Rei

cim.palasderei@gmail.com

CIM de Quiroga

https://es-la.facebook.com/pg/cimquiroga/posts/

982 438 951

Rúa Real, 52 – 2º 27320 Quiroga

cimquiroga@hotmail.com

CIM de Ribadeo

http://ribadeo.gal/interior.php?txt=arbore_web57&lg=cas

982 120 739

Rúa Bos Aires , 26 – Auditorio municipal. 27700 Ribadeo

cim@ribadeo.org

CIM de Sarria

https://www.sarria.es/index.php?option=com_content&view=article&id=536&Itemid=108&lang=gl

982 535 061

Rúa Matías López, 33. 27600 Sarria

cim@sarria.es

CIM de Vilalba

http://vilalba.org/es/servicios/bienestar/

982 523 032

Praza da Constitución, 1. 27800 Vilalba

cim@vilalba.es

CIM de Viveiro

https://www.viveiro.es/cim-1719/

982 550 421

Claustro de San Francisco – Avenida de Cervantes, s/n

27850 Viveiro

cim@viveiro.es

 

ASOCIACIÓNS da PROVINCIA de LUGO

Montes Vales Orientais

https://www.facebook.com/montes.valesorientais.7

982 355 290

Casa do Concello de Baleira, baixo;
rúa Dr. Escobar s/n, 27130 Lugo

Asociación Mulleres Rurais “LEDICIA”

https://www.facebook.com/pg/Asociaci%C3%B3n-De-Mulleres-Rurais-Ledicia-389468127889289/about/?ref=page_internal

Agrupación de mulleres traballadoras no rural que ten como fin dinamizar e axudar ás socias para o seu día a día

983 36 52 00

Escola de Barcia, Navia De Suarna, Lugo.

ledicia@outlook.es

Asociación “Sí, hai saída”

https://es-es.facebook.com/sihaisaidaviolenciadexenero/

Asociación para vítimas de violencia de xénero.

662 537 825

Lugo

asociacionsihaysaida@gmail.com

Asociación “Lazos invisibles”

http://lazosinvisibles.org/

Asociación sen ánimo de lucro composta por mulleres vítimas de violencia de xénero.

982 801 518

hola@lazosinvisibles.org

Asociación “E-DEID@DES, para a integración laboral e social da muller”

http://www.edeidadeslugo.org/

Asociación sen ánimo de lucro que pretende apoiar á muller na súa plena integración na sociedade, dende o punto de vista da formación e sensibilización da sociedade para a erradicación da violencia de xénero e a loita pola igualdade.

Edificio CEI NODUS. Avda.
da Coruña, 500 – 1ª pranta, 27003 LUGO
edeidades@gmail.com

Cáritas Diocesana de Lugo

https://www.caritaslugo.es/nuestros-servicios-2-2/mujer/

Organismo oficial da Igrexa Católica, sen fins lucrativos que, entre outras, combate calquera forma de violencia contra a
muller.

982 24 20 09/982.24.13.91

Rúa da Cruz, nº 1 – 27001
Lugo

 

contacta

dirección

Casa do Concello de Baleira,

baixo; rúa Dr. Escobar s/n, 27130 Lugo.

teléfono

+34 982 355 290
+34 659 275 743