PUNTUACIONES FINALES

Se publica la resolución, mediante la cual,se determinan las puntuaciones finales alcanzadas por cada una de las personas aspirantes al puesto de administrativo/a .   resolucion...

LISTA DEFINITIVA PROCESO SELECCIÓN ADMINISTRATIVO/A

Se hace publica la lista definitiva de personas admitidas para participar en el proceso de selección de administrativa/o. El examen se celebrará el jueves, día 23 de marzo  a las once horas  en O Cádavo, Baleira, edificio del ayuntamiento, calle Dr. Escobar s/n. El...

PROCESO SELECCION ADMINISTRATIVO/A

Publicase a lista provisional de aspirantes admitidos e excluidos, para tomar parte no proceso de selección de administrativo/a. Os aspirantes excluidos, dispoñen dun prazo máximo de 5 días para enmendar, si procede, as deficiencias que deron orixe á exclusión.LISTA...

PROCESO DE SELECCION DE ADMINISTRATIVO / A

A  Asociación Montes e Vales Orientais, GDR-3, selecciona unha persoa para cubrir a praza de administrativo/a. A persoa seleccionada prestará os seus servizos como administrativo/a no programa Leader 2014/2020. O prazo que teñen  as persoas aspirantes para presentar a...

ESTRATEXIA DE DESARROLLO DO GDR3

No documento seguinte recollese  o conxunto de medidas que definen a EDLP do GDR3, agrupadas xerárquicamente dende os obxectivos estratéxicos e específicos. Realizase unha pequena descrición das medidas e os potenciais beneficiarios. Poderán subvencionarse proxectos...