BASES REGULADORAS DO PRPOGRAMA LEDER

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no...

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

Convocase Asamblea Xeral do GDR 3 o vindeiro día 19 de XANEIRO ás SEIS DA TARDE en NAVIA DE SUARNA, no salón de plenos do Concello. Rixe o principio de portas abertas,  de xeito que calquera axente do territorio que cumpla os requisitos para ser membro do Grupo, pode...

REMATE DO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL

Faise pública a Resolucion que contén a lista definitiva de puntuacións obtidas polos aspirantes ás prazas de Tecnico/a de proxectos e Xerente, convocadas polo GDR3. Inclue tamen a publicación da lista de reserva según o disposto na Base 8 do proceso selectivo....

PROCESO SELECTIVO. RESULTADO EXAMEN

Se publica el contenido de la resolución con las puntuaciones alcanzadas, en el examen, por los aspirantes a los puestos de Gerente y Técnico/a de proyectos. Aquellos aspirantes que superaron la prueba escrita se convocan a la entrevista que tendrá lugar el día 26 de...

ACTO DE FIRMA DE CONVENIOS ENTRE AGADER E OS GDR

ACTO DE FIRMA DE CONVENIOS ENTRE AGADER E OS GDR O pasado día 13 de decembro, tivo lugar en Santiago de Compostela a sinatura de convenios entre a Conselleira de Medio Rural e os representantes dos 24 GDRs de Galicia. O GDR 3 Montes e Vales Orientais, estivo...

PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISION DE PLAZA DE GERENTE E TECNICO/A DE PROXECTOS Publicase a lista definitiva de aspirantes admitidos para a realización da proba escrita que terá lugar o vindiero día 12 de decembro , nun local da casa consistorial de Becerreá, sita en...

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

A asociación Montes e Vales abre o proceso para a selección de Xerente e Técnico/a de proxectos para a execución do programa LEADER 2014-2020. O prazo para presentación de aspirantes remata o vindeiro día 21 de novembro. As bases que rixen o proceso están dispoñibles...

CONVOCATORIA DE XUNTA DIRECTIVA

O xoves 20 de outubro ás 18:30, na biblioteca de Pobra de San Xiao (Lancara), celebrarase unha Xunta Directiva da asociación Montes e Vales. O principal asunto a tratar será traballar sobre  axustes nos baremos a aplicar ós proxectos que no futuro concorran a axudas...

APROBASE A PRESENTACION DA CANDIDATURA LEADER

Na AsambleA xeral celebrada o día 29 de xuño, aprobouse a candidatura a presentar ante AGADER para convertirse en GDR xestor das XUDAS leader 2014-2020. Tras un proceso de participación moi intenso, no que se uniron 51 socios, continua aberta a opción de seguir...