Programa Leader 2014-2020

No enlace inferior podedes acceder a resolución que regula a selección dos novos GDR.

Hai que ser membro do GDR para poder ter axudas do programa Leader?

Non é necesario, as persoas fisicas e as entidades mercantís non poden ser socias do GDR pero si poden optar as axudas.

Quén poden ser beneficiarios das axudas?

Persoas xurídicas de carácter privado.

 • Sociedad Laboral
 • Sociedade Mercantil ou Sociedade Civil
 • Sociedades Agrarias de transformación
 • Cooperativas
 • Asociacións
 • Fundacións
 • Outras/outros
 • Persoas Físicas

Entidades públicas de carácter local ou comarcal.

 • Concellos
 • Mancomunidades
 • Consorcios
 • Entidades dependentes das anteriores
 • As comunidades de montes en mán común e as súas mancomunidades

contacta

dirección

Casa do Concello de Baleira,

baixo; rúa Dr. Escobar s/n, 27130 Lugo.

teléfono

+34 982 355 290
+34 659 275 743